Esta limpio??

Estado
Cerrado para nuevas respuestas.

PAJALARGA

Nuevo Miembro
Miembro
Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:50:44, on 27/12/2004

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Archivos de programa\Valve\Steam\Steam.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Archivos de programa\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\archivos de programa\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Overnet] C:\Archivos de programa\Overnet\Overnet.exe -t

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Archivos de programa\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Archivos de programa\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Archivos de programa\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Archivos de programa\Messenger\MSMSGS.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0E24A323-F874-4A21-947C-A44C77E4816A}: NameServer = 194.179.1.101,194.179.1.100

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0E24A323-F874-4A21-947C-A44C77E4816A}: NameServer = 194.179.1.101,194.179.1.100

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0E24A323-F874-4A21-947C-A44C77E4816A}: NameServer = 194.179.1.101,194.179.1.100

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Archivos de programa\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Archivos de programa\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Servicio del administrador de discos lógicos - Unknown - C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Registro de sucesos - Unknown - C:\WINDOWS\system32\services.exe

O23 - Service: Servicio COM de grabación de CD de IMAPI - Unknown - C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

O23 - Service: Escritorio remoto compartido de NetMeeting - Unknown - C:\WINDOWS\System32\mnmsrvc.exe

O23 - Service: DDE de red - Unknown - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

O23 - Service: DSDM de DDE de red - Unknown - C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Plug and Play - Unknown - C:\WINDOWS\system32\services.exe

O23 - Service: Administrador de sesión de Ayuda de escritorio remoto - Unknown - C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

O23 - Service: Sistema de ayuda de tarjeta inteligente - Unknown - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

O23 - Service: Tarjeta inteligente - Unknown - C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

O23 - Service: Registros y alertas de rendimiento - Unknown - C:\WINDOWS\system32\smlogsvc.exe

O23 - Service: Telnet - Unknown - C:\WINDOWS\System32\tlntsvr.exe

O23 - Service: Instantáneas de volumen - Unknown - C:\WINDOWS\System32\vssvc.exe

O23 - Service: Adaptador de rendimiento de WMI - Unknown - C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Buscar...
Arriba Pie