drvsyskit o german.exe

hidr.exe o wintems.exe Tipo de proceso: Malware. Gusano Bagle.KH que se propaga a través del envío masivo de correo electrónico.