Categorías
Procesos G

GameChannel.exe

Proceso: GameChannel.exe Tipo de proceso: Elección Usuario

Categorías
Procesos G

Globalscape

cutftp.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
Procesos G

GoogleToolbarNotifier

googletoolbarnotifier.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
Procesos G

Grogotix

[Nombre al azar] Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos G

G_Server1.2.exe

G_Server1.2.exe Tipo de proceso: Malware.

Categorías
Procesos G

gwum

gwum.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
Procesos G

GWMDMpi

GWMDMpi.exe Tipo de proceso: Elección Usuario.

Categorías
Procesos G

GWMDMMSG

GWMDMMSG.exe Tipo de proceso: Inútil.

Categorías
Procesos G

gw port controller

PORTCT95.EXE Tipo de proceso: Indispensable

Categorías
Procesos G

gvagfxj

rundll32 …gvagfxj.dll Tipo de proceso: Malware.